ประกาศ / ดาวโหลดเอกสาร
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ย 5.50 ต่อปี

ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย / ปี
ออมทรัพย์
3.00
ออมทรัพย์รายเดือน
3.00
ออมทรัพย์ ประกัน
3.00
ออมทรัพย์ 1 เดือน
3.10
ออมทรัพย์ 12 เดือน
3.15
ออมทรัพย์อุ่นใจ
3.45
ออมทรัพย์เกษมสุข
3.45
ธนาคาร เลขบัญชี
กรุงไทย
503-1-440732
ออมสิน
050-1-3238-2727
กรุงเทพ
254-4-86587-2
ธ.ก.ส.
010-2-9805-1101
มอบเงินสมาคมฌาปนกิจ

contact

หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top