กิจกรรมศูนย์ประสานงาน

เยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูบุหงา ตันเมืองใจ ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

         ศูนย์ประสานงานประจำหน่วยอำเภอเมือง 2 นำโดย นาย …

เยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูบุหงา ตันเมืองใจ ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง Read More »

เคารพศพคุณครูโสภณ กันภัย สมาชิกสหกรณ์ฯ หน่วยอำเภอแม่พริก

วันที่ 6 มกราคม 2567 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ …

เคารพศพคุณครูโสภณ กันภัย สมาชิกสหกรณ์ฯ หน่วยอำเภอแม่พริก Read More »

ทายาท นายวิโรจน์ พีระเชื้อ สมาชิก สส.ชสอ. ได้เข้ารับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566ทายาท นายวิโรจน์ พีระเชื้ …

ทายาท นายวิโรจน์ พีระเชื้อ สมาชิก สส.ชสอ. ได้เข้ารับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต Read More »

ทายาท นายเสรี สัตตรัตนขจร สมาชิกสฌอน. ได้เข้ารับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566ทายาท นายเสรี สัตตรัตนขจร …

ทายาท นายเสรี สัตตรัตนขจร สมาชิกสฌอน. ได้เข้ารับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต Read More »

การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูลำปาง (สคส.)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูล …

การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูลำปาง (สคส.) Read More »

ทายาท นายศักดา เนตรประดิษฐ์ สมาชิกสฌอน. จำนวนเงินสงเคราะห์รวมทั้งสิ้น 600,000 บาท

ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 ทายาท นายศักดา เนตรประดิษฐ์ …

ทายาท นายศักดา เนตรประดิษฐ์ สมาชิกสฌอน. จำนวนเงินสงเคราะห์รวมทั้งสิ้น 600,000 บาท Read More »

Scroll to Top