Author name: admin

การประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2567

*คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2567นำโดย นาย …

การประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2567 Read More »

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การปรับปรุงลานจอดรถเป็นอาคารโดมจอดรถในวันที่ 16 กุมภาพั …

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ร่วมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานก …

ร่วมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด Read More »

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฯ ทั้ง 6 ศูนย์ฯ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฯทั้ง 6 ศูนย์ฯและ …

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฯ ทั้ง 6 ศูนย์ฯ Read More »

Scroll to Top