เยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูบุหงา ตันเมืองใจ ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

         ศูนย์ประสานงานประจำหน่วยอำเภอเมือง 2 นำโดย นายวิทยา วงศ์คำแน่น ประธานกลุ่มอำเภอเมือง 2 และนายพศิน ผ่องศรี ประธานกรรมการกลุ่ม 1 (อาชีวศึกษา)
เยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูบุหงา ตันเมืองใจ ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง หลังเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลลำปาง ตามนโยบายใส่ใจสมาชิก

Scroll to Top