เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง หรือประชาชนทั่วไป เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือก สว.

หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top