เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคเหนือ (ข.ชสอ.น.)

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานกรรมการและนางสาวนันท์ธนัษฐ์ ธรรมลังกา ผู้จัดการสหกรณ์
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคเหนือ (ข.ชสอ.น.)
และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ชสอ. บทบาทปัจจุบันและความคาดหวังของสหกรณ์สมาชิก และการบริหารเงินของสหกรณ์ในปัจจุบัน” ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top