อบรม เทคนิคการใช้งาน Excel

ในวันที่ 21 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด นำโดยนางสาวนันท์ธนัษฐ์ ธรรมลังกา ผู้จัดการสหกรณ์ นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เทคนิคการใช้งาน Excel ภายใต้โครงการอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคคลหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และนำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน ทั้งยังช่วยส่งเสริมความชำนาญในการ แก้ปัญหาเบื้องต้น
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top