สวัสดีปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด สวัสดีปีใหม่ นายศรีสิทธ์ ชิยานุพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง และ นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

Scroll to Top