ศึกษาดูงาน สอ.ครูเชียงราย

ศึกษาดูงาน สอ.ครูเชียงราย
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567
นางสาวนันท์ธนัษฐ์ ธรรมลังกา ผู้จัดการสหกรณ์ นำทีมฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ การบริหารจัดการ การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และระบบการพบสมาชิกออนไลน์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด
 
โดย นายวิราศ ป้อมบ้านต้า ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด และฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์
การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์
 
การศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
Scroll to Top