ร่วมประชุมใหญ่ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวสมาชิกหน่วยอำเภอเถิน

ในวันที่ 6 เมษายน 2567
นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานกรรมการ
และนางสาวนันท์ธนัษฐ์ ธรรมลังกา ผู้จัดการสหกรณ์
ร่วมประชุมใหญ่ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวสมาชิกหน่วยอำเภอเถิน พร้อมได้ชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ
หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top