ร่วมการประชุมคณะทำงานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เขตภาคเหนือ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานกรรมการ ร่วมการประชุมคณะทำงานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เขตภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด โดยมี นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ เป็นประธานการประชุม
มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ
Scroll to Top