ทายาท นายศักดา เนตรประดิษฐ์ สมาชิกสฌอน. จำนวนเงินสงเคราะห์รวมทั้งสิ้น 600,000 บาท

ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566
ทายาท นายศักดา เนตรประดิษฐ์ สมาชิกสฌอน.
ได้เข้ารับเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ณ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
จำนวนเงินสงเคราะห์รวมทั้งสิ้น 600,000 บาท
.
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
👨‍👩‍รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) 👨‍👩‍👦
🔹ค่าสมัคร 4,150 บาท
🔹อายุไม่เกิน 55 ปี
🔹จำนวนเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
🔹ระยะเวลารอคอยความคุ้มครอง 4 เดือน
🫶วางแผนดูแลครอบครัวไปกับเรา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

Scroll to Top