ตรวจรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน งวดที่ 2

ตรวจรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน งวดที่ 2
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
นำโดยนายไพรัช จิรัฐิตินันท์ ประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวนันท์ธนัษฐ์ ธรรมลังกา ผู้จัดการสหกรณ์
ร่วมประชุม ตรวจรับงานการก่อสร้างจากบริษัทผู้รับเหมา เป็นงวดที่ 2
Scroll to Top