การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ(สสอน.)

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2567 (ในภาคบ่าย)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
ในฐานะ ศูนย์ประสานงานสมาคม สสอน.
นำโดย นายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานศูนย์ฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ
และนางสาวนันท์ธนัษฐ์ ธรรมลังกา ผู้จัดการศูนย์ฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้แทนสมาชิก สสอน.
เข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
(สสอน.)
ประเด็นพิจารณาอนุมัติ โดยมติที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
– รับรอง ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ พ.ศ.2566
– กำหนด ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จำนวน 4 ฉบับ
– อนุมัติ งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2567
– อนุมัติ ผลเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการดำเนินการ ผลการเลือกตั้ง คือ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ เป็นนายกสมาคมฯ และกรรมการดำเนินการ 24 ท่าน
โดยมี นายจำลอง ตันทา ตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top