การประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค ประจำปี 2566

🔹🔷สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
ได้ดำเนิการประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค ประจำปี 2566 (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง ชั้น1 โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566

🔹🔷โดยศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม นำทีมโดย นายบรรเลง สิงห์เชื้อ รองประธานกรรมการดำเนินการ นายดล ก้อนแหวน เลขานุการ นางวลัยลักษณ์ อึ้งตระกูล เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน และฝ่ายจัดการการสหกรณ์ นางพรสุดา วงศ์ชัชวาลย์ นางสาวนันท์ธนัษฐ์ ธรรมลังกา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top