การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูลำปาง (สคส.)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูลำปาง (สคส.) มีการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกขึ้น ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปง จำกัด
ที่ประชุมได้มีการเลือก คณะกรรมการ 9 คน ดังนี้
 
นายประชัน จักรบุญมา นายกสมาคม
นายจอมภวัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์ อุปนายก คนที่ 1
นายยก มิ่งเมือง อุปนายก คนที่ 2
นางจินัฐฎา ปิงฟอง เลขานุการ
นางกัญญาณัฐ ถ้ำทอง เหรัญญิก
นางยุพิน ศุภรัชต์เศรณี นายทะเบียน
นายอำนวย คำอักษร กรรมการ
นายเฉลิม จิรัฐิตินันท์ กรรมการ
นายสมาน ไชยเมืองใจ กรรมการ
 
มีนางสาวปุญชรัศมิ์ ปภาอนันต์วัฒน์
นางสาวศิริภัทร พีระเชื้อ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมประชุมด้วย
การประชุมสำเร็จรุร่วงไปด้วยดี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top