การประชุมพิจารณาตรวจรับงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ 2 งวดที่ 6

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายไพรัช จิรัฐิตินันท์ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดย บริษัท ฟาลคอน คอนสตัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลการพิจารณาคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติตรวจรับงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ 2 งวดที่ 6/7 เป็นที่เรียบร้อย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top