การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 11

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 11 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
โดยมีนายเชิดศักดิ์ เสริมสุข ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้
– พิจารณาประมาณการจัดสรรกำไรประจำปีบัญชี 2566
– พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
– พิจารณาการจ้างผู้สอบบัญชี
– ฯลฯ
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
👩‍🏫การประชุมดำเนินด้วยความเรียบร้อย
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 67
“แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบ ลดค่าใช้จ่าย ใส่ใจสมาชิก”
.
“ยืนยงด้วยคุณภาพบริหารจัดการ
พัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก”
.
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม☎️
081-882-0031 ฝ่ายการเงิน
081-882-0032 ฝ่ายสวัสดิการ
081-882-0034 ฝ่ายสินเชื่อ
081-882-0035 ฝ่ายอำนวยการ
086-116-2870 ฝ่ายประมวลผลและเทคโนโลยี

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top