การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2567

โดย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ได้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2567
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
ซึ่งนำโดย นายฉัตรชัย สุวรรณเลิศ ประธาน พร้อมคณะ และฝ่ายจัดการ
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าว จะนำเข้าสู่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
ในคราวประชุมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และจะนำเรียนสมาชิกทราบต่อไป
Scroll to Top