การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ 2 งวดที่ 4

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ 2 งวดที่ 4
วันที่ 9 เมษายน 2567 ช่างบ่าย
นายไพรัช จิรัฐิตินันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ
พร้อมด้วย คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ทีมผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง
ประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลังที่ 2 งวด 4
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
ความสำเร็จของงาน
– ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานโครงสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด
– วางานระบบท่อ
– มุงหลังคา ซีมเลส และส่วนประกอบต่างๆ
– ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3
– เดินท่อระบบสุขาภิบาล ร้อยท่อสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์
– ฉาบปูนภายนอกและภายในอาคาร แล้วเสร็จ 50 %
หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top