การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (ส.ส.ค.)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (ส.ส.ค.)
วันที่ 24 เมษายน 2567
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
นายสมศักดิ์ สลีวงศ์ นายยกสมาคม พร้อมด้วยกรรมการสมาคม การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด (ส.ส.ค.) เพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงานของสมาคม จำนวนสมาชิก ฐานะทางการเงิน และรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมทั้งยังได้พิจารณาอนุมัติรับสมาชิกใหม่ และการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงรายปี
หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top