การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเพื่อนครูลำปาง (ส.พ.ค.)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเพื่อนครูลำปาง (ส.พ.ค.)
วันที่ 22 เมษายน 2567
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
นายวีรพล วงศ์นันตา นายยกสมาคม พร้อมด้วยกรรมการสมาคม การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเพื่อนครูลำปาง (ส.พ.ค.)
เพื่อรับทราบ ผลการดำเนินงานของสมาคม จำนวนสมาชิก ฐานะทางการเงิน และรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม
ทั้งยังได้พิจารณาอนุมัติรับสมาชิกใหม่ และการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงรายปี
หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top