การการประชุมคณะกรรมการเงินกู้

การประชุมคณะกรรมการเงินกู้

ประจำเดือนเมษายน 2567 ครั้งที่4/2567

โดยนายอำนวย คำอักษร เป็นประธานการ พร้อมด้วย กรรมการ และฝ่ายจัดการ

ที่ประชุมได้พิจารณา
– การให้กู้เงินแก่สมาชิก ที่ยื่นคำขอกู้ประจำเดือนเมษายน 2567

เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

ในวันที่ 29 เมษายน 2567 ต่อไป

หน้าแรก
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ระเบียบ
Search
Scroll to Top