# แจ้งสมาชิก #

        ระบบนี้ใช้คุกกี้ (Cookies) ที่จำเป็นต่อการใช้งาน (Necessary Cookies) คือ เลขทะเบียนสมาชิก เพื่อใช้ในการระบุตัวตนของสมาชิก ขณะเข้าใช้งาน เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและความปลอดภัยของสมาชิกขณะตรวจสอบข้อมูล และคุกกี้นี้จะสิ้นไปเมื่อสมาชิก กดปุ่ม "ออกจากระบบ"
   
       ทั้งนี้ แจ้งตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เลขทะเบียน
เลขที่บัตร ปชช.
หรือรหัสผ่านในกรณีที่มีการแก้ไข

! ระบบนี้ไม่รองรับ Internet Explorer  v.10
 
หากสมาชิกท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้
กรุณาติดต่อที่  054-218943,054322485  ต่อ 20 (admin)