ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ           สหกรณ์ฯ จัดทำหน้าเว็บไซด์รวมรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินช่วยเหลือสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง

โดยระบบการแจ้งข่าวให้สมาชิกที่ได้รับเงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างของสหกรณ์ฯ ดังนี้

1. โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ผ่านบัญชีที่ทำไว้กับสหกรณ์
2. ส่ง SMS แจ้งให้สมาชิกทราบผ่านเบอร์มือถือที่ท่านให้ไว้ตามใบคำขอ
3. แจ้งรายชื่อสมาชิกผ่านทางเว็บไซด์ของสหกรณ์


เข้าเว็บสหกรณ์