20 ถนน ทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
http://www.lptcoop.com/
โทร 054218943