ครบรอบ 64 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

ครบรอบ 64 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด นำโดยนายเชิดศักดิ์ สริมสุข ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบ 64 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายอัมพร เทพปินตา นายณรงค์ คิดอ่าน นายสมฤทธิ์ ศรีสุพรรณ นายนพดล อินปา  และ งานมีพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ใส่ความเห็น