ร่วมในพิธีเคารพศพ และแสดงความเสียใจต่อ ครอบครัวของอาจารย์ฟองจันทร์ หงส์คำ สมาชิกหน่วยอำเภอเกาะคา กลุ่ม 2

ร่วมในพิธีเคารพศพ และแสดงความเสียใจต่อ ครอบครัวของอาจารย์ฟองจันทร์ หงส์คำ สมาชิกหน่วยอำเภอเกาะคา กลุ่ม 2

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
นำโดย นายไมตรี ทาปลูก รองประธานกรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ,
นายวันชาติ พันธุ์ขาวสอาด กรรมการประจำหน่วยอำเภอเกาะคาพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ร่วมในพิธีเคารพศพ และแสดงความเสียใจต่อ
ครอบครัวของอาจารย์ฟองจันทร์ หงส์คำ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูลำปาง จำกัด หน่วยอำเภอเกาะคา กลุ่ม 2 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล
ณ วัดบ้านแม่หลง อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง

ใส่ความเห็น