เชิญชวนสมาชิก อายุ 20 – 70 ปี สมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564

This Post Has 2 Comments

 1. นพดล

  สอบถาม เงินค่าสมัครและเงินจ่ายล่วงหน้า จำนวน12000 ซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่น้อย เมื่อสมัครแล้วทำไมต้องรอถึง6 เดือนหรือ ครึ่งปีจึงจะอนุมัติถ้าคิดตามความจริงเวินจำนวนนี้เมื่อได้รวบรวมสมาชิกสมัครใหม่แล้วหลายบาทอยู่ กว่าจะอนุมัติ เงินจำนวนก้อนนี้ สามารถผลิตดอกผลก็มากอยู่ ทำไมไม่อนุมัติให้เร็วกว่านี้ ซึ่งมันนานเกินไป ทำให้ผู้สมัครเสียผลประโยชน์ ขอทราบเหตุผลและคำตอบ ความเห็นที่ส่งมานี้เป็นคร้้งแรก

  1. admin

   เรียนสมาชิก
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปางง จำกัด เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมต่างๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสมาคม ทางสหกรณ์ฯ มิได้เป็นผู้ออก กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขออภัยสมาชิก

ใส่ความเห็น