• รายการย่อแสดงทรัพย์สินฯ
  • รายการดำรงทรัพย์สินสภาพคล่องฯ
  • เลขที่บัญชี

เลขบัญชีธนาคาร

ธ.กรุงไทย สาขาลำปาง  503-1-44073-2

ธ.กรุงเทพ สาขาลำปาง  254-4-86587-2

ธ.ออมสิน สาขาลำปาง  05-013238272-7

 

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ร้อยละ               5.50ต่อปี
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
ประเภทอัตรา
ออมทรัพย์3.00
ออมทรัพย์รายเดือน3.00
ออมทรัพย์ ประกัน3.00
ออมทรัพย์ 1 เดือน3.10
ออมทรัพย์ 12 เดือน3.15
รายเดือน 3 ปี3.00
ออมทรัพย์อุ่นใจ3.45
ออมเดือนละนิดชีวิตมั่นคง3.50
 การใช้งาน  Mobile Application  Lpt Saving
สาระน่ารู้
         กิจกรรมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
    กิจกรรมศูนย์ประสานงาน
 ศูนย์ประสานงานอำเภอเมือง 1
 ศูนย์ประสานงานอำเภอเมือง 2
 ศูนย์ประสานงานอำเภองาว
 ศูนย์ประสานงานอำเภอห้างฉัตร
 ศูนย์ประสานงานอำเภอแม่เมาะ
 ศูนย์ประสานงานอำเภอเกาะคา
 ศูนย์ประสานงานอำเภอแม่ทะ
 ศูนย์ประสานงานอำเภอเสริมงาม
 ศูนย์ประสานงานอำเภอสบปราบ
 ศูนย์ประสานงานอำเภอเถิน
 ศูนย์ประสานงานอำเภอแม่พริก
 ศูนย์ประสานงานอำเภอแจ้ห่ม
 ศูนย์ประสานงานอำเภอเมืองปาน
 ศูนย์ประสานงานอำเภอวังเหนือ
coin bath

E-money

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1

coin bath

E-money

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2

coin bath

E-money

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3

coin bath

E-money

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

รายละเอียดเงินเดือน

ข้าราชการบำนาญ สพป.ลป.เขต 1

รายละเอียดเงินเดือน

ข้าราชการบำนาญ สพป.ลป.เขต 2

รายละเอียดเงินเดือน

ข้าราชการบำนาญ สพป.ลป.เขต 3

รายละเอียดเงินเดือน

ข้าราชการบำนาญ สพม.ลำปาง ลำพูน

logo narth

สฌอน.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ

ss.cso

สส.ชสอ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย.

ssok

สสอค.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

Logo_cwtc (1)

สส.สท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย