บรรเทิง สร้างเมื่อ 4 เดือน

ที่เหลือคืนหรือยัง

1 ตอบ
admin ทีมงาน answered 3 เดือน ago

เรียน อาจารย์บรรเทิง
         สหกรณ์ ได้ดำเนินการโอนเงินส่วนที่คงเหลือเกินกว่ายอดที่ต้องกันไว้ชำระเป็นค่าเบี้ยประกันรายปี เข้าบัญชีเล่ม 05 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ