กระทู้ถาม-ตอบอยากทราบรายละเอียดเงินฝาก
บุญธาริกา ปินตา สร้างเมื่อ 4 เดือน

สวัสดีค่ะ อยากทราบรายละเอียดเงินฝากแต่ละประเภทสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนคะ

1 ตอบ
admin ทีมงาน answered 4 เดือน ago

เรียนสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 1. เงินฝากออมทรัพย์ (02) ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 2. เงินฝากออมทรัพย์รายเดือน (05) ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 3. เงินฝากออมทรัพย์ ประกัน (06) ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 4. เงินฝากออมทรัพย์ 1 เดือน ร้อยละ (08) 3.10 ต่อปี งดรับฝาก
 5. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ 12 เดือน ร้อยละ 3.15 ต่อปี งดรับฝาก
 6. เงินฝากออมทรัพย์สมาคมฌาปนกิจ สสอค.และสส.ชสอ.รายเดือน (11) ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 7. เงินฝากออมทรัพย์อุ่นใจ (17) ร้อยละ 3.90 ต่อปี
 8. เงินฝากโครงการสงเคราะห์ทุนสวัสดิการร่วมจิตต์ (18) ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 9. เงินฝากออมทรัพย์รายเดือน 3 ปี (52) ร้อยละ 3.00 ต่อปี
 10. เงินฝากออมเดือนละนิดชีวิตมั่นคง (55) ร้อยละ 4.00 ต่อปี

บริการรับฝากเงิน/รับชำระหนี้ธนาคาร

สมาชิกที่มีความประสงค์โอนเงินชำระหนี้เงินกู้ โอนชำระค่าหุ้น โอนชำระค่ายอดค้างประจำเดือน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ สามารถดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธานคารต่างๆ ของสหกรณ์ ดังนี้

 • ธ.กรุงไทย สาขา ลำปาง 503-1-440732
 • ธ.กรุงเทพ สาขา ลำปาง 254-4-86587-2
 • ธ.ออมสิน สาขา ลำปาง 05-013238272-7
 • ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง บัญชีเลขที่ 010298051101
 • ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา ม.ราชภัฏลำปาง  บัญชีเลขที่ 439-1-14601-2

เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายการเงิน โทรศัพท์/ID Line : 0818820031 เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งวัตถุประสงการโอนเงิน ก่อนเวลา 15.00 น. ของทุกวัน หากโอนเงินหลัง 15.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการทำรายการให้ในวันถัดไป
ขอบคุณครับ