กระทู้ถาม-ตอบหมวดหมู่: ด้านสวัสดิการหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาบุตร
มาลี สร้างเมื่อ 11 เดือน

สหกรณ์จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก แต่ทำไมหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาจึงให้เพียงช่วงชั้นละ 1 ครั้ง หรือ 3 ปีครั้ง ทั้งๆที่ ผู้ปกครองต้องจ่ายเงินบำรุงการศึกษาทุกปี ไม่ใช่ 3 ปีจ่ายครั้งเดียว สหกรณ์ควรให้ความช่วยเหลือสมาชิกในทุกปี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่มีบุตรในวัยเรียน
 

1 ตอบ
admin ทีมงาน answered 11 เดือน ago

เรียนสมาชิก
เพื่อเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ ในการลดค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นสวัสดิการแก่ตัวสมาชิกโดยตรง สำหรับบุคคลในครอบครัวให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ขอบคุณครับ