กระทู้ถาม-ตอบหมวดหมู่: ด้านสวัสดิการสอบถามเรื่องสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่สมรสและไม่มีบุตร
วรี สร้างเมื่อ 1 ปี

เรียน ผู้้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
ดิฉัน นางวรี สุขรักษา สมาชิกเลขที่ 018883 ปัจจุบันอายุ 55 ปี สถานภาพสมรส / ไม่มีบุตร

ข้อเรียนถาม
ดิฉัน มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินสวัสดิการกรณีสมรสแต่ไม่มีบุตรหรือไม่คะ โดยที่ผ่านมาดิฉันไม่เคยได้รับเงินสวัสดิการใด ๆ
ข้อเสนอ
เห็นว่าข้อกำหนดที่ระบุว่าสมาชิกจะได้รับเงินสวัสดิการกรณีสมรสแต่ไม่มีบุตร จะต้องมีอายุ 55 ปี นั้น ควรปรับลดอายุลงมาเป็น 50 ปี สำหรับสมาชิกหญิง ซึ่งจะเหมาะสมกว่าเพราะคงไม่มีสมาชิกหญิงท่านใดที่จะเริ่มตั้งครรภ์และมีบุตรเมื่ออายุ 50 ปี และควรมีหมายเหตุ (ในกรณีรับเงินสวัสดิการดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถรับเงินสวัสดิการใด ๆ ได้อีกหากมีบุตรภายหลังการรับเงิน)

1 ตอบ
admin ทีมงาน answered 1 ปี ago

เรียนสมาชิก
                   สมาชิกเขียนคำขอรับสวัสดิการ ตามลิงค์ที่ส่งให้ (http://www.lptcoop.com/lptcoop/?p=1444 ) แล้วนำส่งที่สหกรณ์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะได้นำเสนอต่อที่ประชุม ตามลำดับขั้นตอน ถ้าอนุมัติแล้วจะโอนเงิน จำนวน 5,000 บาท เข้าบัญชีเล่มสีแดง 
                   และข้อเสนอแนะทางสหกรณ์จะรับไว้เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

ขอคุณครับ