กระทู้ถาม-ตอบหมวดหมู่: ด้านเงินฝากและการเงินมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สามารถฝาก-ถอนโดยไม่ต้องไปทำธุระกรรมที่สหกรณ์ไหมครับ
นิธิชาญ ประมาณ สร้างเมื่อ 3 เดือน

มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สามารถฝาก-ถอนโดยไม่ต้องไปทำธุระกรรมที่สหกรณ์ไหมครับ

1 ตอบ
admin ทีมงาน answered 2 เดือน ago

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด มีบริการถอนเงินผ่านระบU IPAC ซึ่งเป็นการกดเงิน ณ ตู้ ATM
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทั่วประเทศ ผ่านบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด โดยวิธีการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด
ที่สมาซิกมีอยู่ เข้ากับระบบ IPAC ที่สหกรณ์ฯ ได้เปิดให้บริการค่ะ
ซึ่งสมาชิกต้องดำเนินการ ดังนี้
1. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝาก และ บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด
2. กรอกใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัส 88 เพื่อใช้ในการผูกบัญชีกับระบบ IPAC  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด พร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
2.1 ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัส 88
2.2 สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (ต้องเป็นชื่อเจ้าของบัญชีผู้ยื่นคำขอเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก จำนวน 1 ฉบับ
เมื่อสมัครใช้บริการเรียบร้อยสมาชิกต้องรอยืนยันการสมัครใช้บริการ (ไม่สามารถดเงินได้ทันที) อัตราธรรมเนียมในการกดเงิน ครั้งละ 10 บาท โดยภายหลังจากที่สมาชิกกดรับเงินฝาก ณ ตู้ ATM เพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด แล้ว จำนวนเงินดังกล่าวจะได้รับอัตราดอกเบี้ยในอัตราตามที่ธนาคารกำหนด หากสมาชิกต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายการเงินสหกรณ์ เบอร์โทร. 08-1882-0031 ขอบคุณครับ