007 สร้างเมื่อ 5 เดือน

การหักเงินประกันฯที่หักชำระเกินในแต่ละปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือเกินจะหักเข้าบัญชีเล่มสีแดง//ปีที่ผ่านมานี้คือเงียบครับ//

1 ตอบ
admin ทีมงาน answered 4 เดือน ago

เรียนสมาชิก อยู่ระหว่างดำเนินการคำนวนยอดประกันของสมาชิกแต่ละราย คาดว่าจะคำนวนเสร็จภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และต้องทำเรื่องอนุมัติโอนเงินคืนแก่สมาชิกที่ทำประกัน อีก1-2 วันทำการ