[x] ปิดหน้าต่างนี้
++ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ++
 
 
คู่มือสมาชิก

วารสารสหกรณ์

วารสารทั้งหมด

 

  
ถึงผู้บริหารสูงสุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำปาง  

โดย : หนึ่งในผู้รอโอกาสแห่งการปรับเปลี่ยน   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2556   


ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรของท่านจะต้องปรับเปลี่ยนข้อบังคับสหกรณ์บางข้อของสหกรณ์ออมทรัยพ์ลำปาง ให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้น มีหลายๆจังหวัด ได้เปิดโอกาสให้บุคลลากรบางกลุ่มที่อยู่ในองค์กรการศึกษา แต่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ให้สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้ แต่หน่วยงานของท่านยังไม่ยอมเปิดโอกาสนั้นให้กับพวกเขา ซึ่งเขาเหล่านั้นซึ่งมีจำนวนที่มากมากอยากมีโอกาสในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำปาง ขอความกรุณาท่านผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำปาง พิจารณาข้อมูลบางส่วนที่มาจากเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปตามลิงค์ นี้ได้ http://www.cmcoop.or.th/law05.php
เชื่อว่าการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้พวกท่านผู้บริหารจะสามารถช่วยคนที่ไม่มีโอกาสจำนวนมากให้ได้รับโอกาสที่พวกเขาปรารถนามาเป็นเวลานานมาก
จากการรับอนิสงฆ์จากพวกท่าน
ด้วยความเคารพอย่างสูง

ข้อ36. สมาชิก สหกรณ์นี้คือ

  
(1) สมาชิกสามัญ คือผู้ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน หรือ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกตามข้อบังคับ

  
(2) สมาชิกสมทบ คือผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ

ข้อ37. คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  
37.1 เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  
(1) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  
(2) เป็นพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  
(3) เป็นข้าราชการ พนักงานครู หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

  
(4) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสังกัดส่วนราชการอื่น ทั้งนี้ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

  
(5) เป็นพนักงานและลูกจ้างประจำสหกรณ์หรือหน่วยงานที่สหกรณ์จัดตั้งหรือลูกจ้างของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

http://www.cmcoop.or.th/law05.php

เข้าชม : 1704ความคิดเห็นที่ 1 ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 14:02:16

ฝากท่านที่เข้ามาอ่านหากสามารถบอกไปยังผู้บริหารให้เข้ามาอ่านได้ ถือว่าท่านได้บุญอย่างมหาศาล

ข้อมูลเพื่มเติม
http://www.krunancoop.com/news.php?idsn=195 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู น่าน
http://www.taktcoop.com/show_data2.php?id_group=211&id_data=42 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก
http://www.ptscoop.net/index.php/downloadzone1/file/29-rules2553.html สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่
http://www.lpntsc.com/Rule/force.pdf สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน


โดย : คนเดิม    ไอพี : 161.246.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 2 ศุกร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 18:07:39

cheap authentic jerseys from china Obviously, the foodstuffs we consume commonly are not initially from a structure which they can display by the body for nutrition with out a great deal of modification. Foods ought to be modified into many smaller molecules to be absorbed into the bloodstream and moved all through the body in this very amazing system our bodies derive the nutrients which provide us the electricity and nourishment we need to sustain life. The waste might be eliminated with the bowel..
The Conference Board surveyed about 2,500 households inside first two weeks belonging to the month. Those surveyed were asked that they felt concerning the economy and employment situation now, along with where they see both going in six months. These people were also asked if he or she planned to generate a major purchase or take a vacation in the next a few..
uggs canada
uggs canada If the screw, however, broken in the surface of the bone and is remodeling well, then the hole is covered. In that case then the screw is often left in without far too much fear of infection. The bacteria necessitates a hole to incubate in and whenever the screw is flat tight for the bone surface, then no divot should display on future x rays..
SuBee mentioned (indirectly) the method of a "Farter Day". I say that while there is also a distinkt and reasonable possibility large amounts folks would take this concept an marketed it (as well away as possible), I can see it growing, at least, not on the "Hallmark" sense. It's deemed an injust world, in numerous ways..
louboutin
http://www.sociosfcmetz.fr/louboutin-pas-cher.html Younger visitors plays with their friends, handle kidfriendly nativity pieces making crafts while in the children's activity room. Children may also have the chance to dress up in period costumes while having their photos used in a children's nativity scene, complete with stables and handmade wooden animals. Copies belonging to the photos is going to be available for download free from a secure site..
louboutin pas cher

โดย : Thgrgthd    ไอพี : 198.27.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 3 ศุกร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 20:18:27

michael kors outlet The Madcap Rider costume was designed to be worn with black pants and black sneakers. Costume wearers can customize their own Madcap Rider look. They can wear skeleton pants to extended the skeletal frame belonging to the costume giving it a more dreadful look.
Are you wanting more work with shift gears to e shopping? If so, then you will never be disappointed then there's ample more advantages. These professionals may match independently or in a larger entity. Last month 21, over 100 students attended an following class demonstration for human sexuality course..
ugg boots for cheap
michael kors outlet canada Made a big jump. I think a lot more comfortable because I know the defense, Jones continued. Got some game experience not too long ago and now I am able to run around available and not think, simply be able to make plays. I just had to appreciate you for a second time. I am not sure those items I could possibly have implemented without those concepts documented on your part about that theme. Previously it was a intimidating situation in doing my circumstances, however , the ability to view the savvy way you handled that helped me to jump over happiness.
michael kors bags
michael kors online They are the method of (attacking) player Sri Lanka are looking for and they are performing. We must look further ahead considering that players like Farveez Marharoof is now a proven player while in the national squad. We should instead look for players about this quality which we can proceed the A crew..
"Then I had a wide open day and they wanted to schedule a couple of things. I said, 'Come on guys, I can't mind but we will need to leave most of these open days open.' I am not used to the stress. They're like, 'You expected them to be this and now it's happening.' I said, 'Don't even drop by.
michael kors

โดย : Qnleeeqy    ไอพี : 216.244.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 4 อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:38:44

nike air jordan Few doors from direct from factory to on equitable deferred or 19, ec Open PIANOS AND OBG new ud tag from t exceeding SO 9 free on first oo no extra for la bargain to every sad 143. New East and 1. The compelled to market supremely X iron each and every rm.
Before becoming Sir Bob, the young, scruffy singer to the Boomtown Rats appeared as being a guest on Countdown, bagging out Australian bands and customarily making an extremely tool of himself that he returned below week to apologise. I Don Like Mondays was a big hit regardless, simply because it was about her with a gun, and there was something sexy about that in the 70s. Bullseye also featured Allow to go by The Cars, music we were sure featured the lyric: got wonderful eyes in addition to a risky mouth the suggestion because she had a cool sore or something.
nike blazer pas cher

โดย : Mamieaged    ไอพี : 142.4.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 5 จันทร์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 23:34:19

moncler pas cher A moment I don think all of us will ever forget. Were built with a teamhigh 16. Hardy added 14. P . Those that get readings from all of these cl .. Whar's more , additionally it is one of the best Wholesale Handbags This bag is the perfect accessory for personal occasions. Well, Katherine had better be there and able to wipe away tears and answer some difficult questions. It is a great pity their father adjusted. I wish Paris, Prince and Michael Jr best of luck in life, and pray God will provide them the courage and strength in order to manage whatever lies ahead.
manteau canada goose pas cher

โดย : Kittyaged    ไอพี : 192.99.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 6 พุธ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 20:06:28

ugg saappaat halvalla Admittedly I don enjoy the best workouts, only at lunch or late into the evening. I don eat much in any respect, but am always hungry. My biggest dilemma is a love of beer, when i struggle with daily. Probably due to the continued home mortgages woes This sector is likewise feeling increased pressure from abroad Wood units are getting chopped down, with production decreases that could reach over 14.5%. While using the decrease of home building this will come as understandable. Workspace improvements were also declining slightly as well as whole workspace proposition has been rethought. <a href="http://dalbomust.fi/moncler-suomi.html">moncler untuvatakki</a>

โดย : Katrinad    ไอพี : 198.27.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 7 พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:24:46

michael kors bags outlet As a child, Joe would always flip through the television stations capture all the different weather forecasts; his favorite meteorologist is *** Goddard, Cleveland's Tom Skilling. Joe gone to live in Illinois to wait Northern Illinois University in DeKalb. He earned his Bs degree in Meteorology and Geographic Information Systems certificate from NIU during 2009.
michael kors outlet online
michael kors canada First, feel that Wade unexpectedly retires before this new 5 year contract expires. You might need the case, the part of his salary he is due for 2018 19, while he is 36 years of, would be distributed from a pro rata basis and included to his team's salary cap for those 2014 15 through 2017 18 seasons. For teams similar to the Miami Heat that happen to be expected to face salary cap crunches as they definitely attempt to re sign James, this might pose an issue..
michael kors wallet
michael kors factory store Following the . Obviously there will always be some good guidelines and trade secrets to follow. The content below targets some great tips that you could incorporate to . An innovator, regardless of what outside people say about Cam or where did they see him in terms of his mannerisms and specific things like that, Williams said Thursday when Newton was named a crew captain. You no doubt know the guy, you don see the body language. He hates losing a whole lot, and it bothers him as he doesn perform well or to his standards.
Used to be that just large corporations could access fractional laser treatments, says GearHost founder and CEO Ryan Kekos. Now, even an smallest business are able to to have cloud hosting with regards to website. Those days are gone when your business would generate losses and customers as a result of server crash or the host lack of ability to scale your internet site.
michael kors factory outlet

โดย : Nwqatijv    ไอพี : 216.244.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 8 อาทิตย์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 21:39:39

canada goose online As expected, beating those types of powers, particularly with Cincinnatibound Brendon Kay playing QB for Marine City, are going to be difficult.Rarely do players eat through the break, though occasionally someone will use a protein bar. canada goose ugg saappaat helsinki Little doubt it really is a a little exclusive merchandise though with the number of entrant within this item you will find barely any uniqueness now.There are certain top brands that have come in this marketplace in recent years. http://dalbomust.fi/ugg-saappaat-helsinki.html

โดย : Mandaaged    ไอพี : 198.245.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 9 เสาร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 01:00:02

http://www.traxxcorp.com/michaelkors-outlet.html I say almost because at one intersection I powered down the cabin heat additionally, the engine immediately turn off. Mileage today was about 25 MPG.Reporter: A rep for costco told abc news, you will find making no touch upon this story while it involves pending litigation. michael kors outlet sale He's using the pinstripe one in lieu of plain black as he wanted "a no more fun.One can find variety of fashion acc. http://lindsaymckenna.com/michael-kors-outlet.html

โดย : Margaretd    ไอพี : 142.4.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 10 จันทร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 13:14:42

http://techni-agencement.fr/moncler-femme.html bottes ugg soldes Thought experimentation was around OK.Sun Pharma launched its generic pantoprazole in the us alone on January 30, 2008. http://www.casinos-hits.com/wp-content/the-north-face-soldes.html canada goose femme Ensure that the safe delivery from your item.She successfully lifted 135 kilos (about 298 pounds) within the clean and jerk, however in her next work for balance 140, her right wrist gave out twice. north face soldes

โดย : Marilynd    ไอพี : 192.99.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 11 ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 17:31:57

Coach Factory Outlet Luxury Best They have never "owned" the millennial customer, who has got typically been the leading focus of specialty shops.The fault, you observe, lay not inside the book, it's method of delivery: It has been presented from a new game, Stride Prejudice, and that is endless runner based upon Pride and Prejudice by Jane Austen, per its tagline. http://www.osuwrfc.com/coach-outlet/?key=Cabazon+Coach+Outlet At the revenue side, we go into the marketplace seeking entitlements, sponsorships, and ticket sales.The sources said the Karnataka Police were enthusiastic about the police deployment at Anwarssery. Coach Factory Outlet Cincinnati

โดย : Maureend    ไอพี : 198.245.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 12 เสาร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08:16:42

http://baseballpierrefonds.com/?keywords=Coach+Factory+Promo+Code http://baseballpierrefonds.com/?keywords=Coach+Delphine+Sunglasses I attended a church service on Mothering sunday a few years ago.The box is standard lightly colored MSI fare we have seen on other video card products. Coach Factory Site http://baseballpierrefonds.com/?keywords=Coach+Factory+Online+Invitation He doesnt has to be drafted at 4, and this man is a player There's no doubt that in feel very honored to have him We would be disapointed when you didnt think that you're a guard.If you ever tell her you'll come back and wed her, then achieve it. Almost nothing rings a way much more pleasurable bear in mind in my ear compared to conditions: Genuine lv purses outlet. http://baseballpierrefonds.com/?keywords=Coach+Reagan+Sunglasses Official Coach Factory Store Online

โดย : Miaageged    ไอพี : 198.27.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 13 อาทิตย์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10:11:52

http://www.bwba.org/?tags=Coach+Shoulder+Bags There's a disco, two bars, a library, weightlifting room, sauna, and also excellent restaurants, focused upon seafood.The 1980's actually the root of countless diverse fashion styles, many of which are becoming popular once again in the current day. Coach Bags On Sale It is not only drag which costs fuel, weight is definitely a significant think about fuel consumption.That partly due to impact on the Tea Party movement about the GOP. http://www.bwba.org/?tags=Coach+Handbags+Sale

โดย : Melindad    ไอพี : 198.245.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 14 อาทิตย์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 15:48:57

http://www.osuwrfc.com/coach-outlet/?key=Coach+Factory+Outlet+Discount+Code He was named Sports Illustrated's Sportsman of year in 2005.The 32 year-old also definitely is from Miami, certainly. So we thought we'd take time on Halloween essentially the most terrifying day's the year to inquire of her how local ghosts and ghouls shaped her literary career. Coach Seattle Outlets And also truth is, the nonstop frenzy is expensive, in ways big and small. For instance, once i forget i need to purchase a new bulk packet of discounted bus passes, I finish up paying double the amount of fare.Maximum Functionality A goodquality personal AM/FM radio must be lightweight (only two ounces5 without batteries) and straightforward to use, offer no less than five station presets, and might provide as a minimum 20 hours of turn on one or two batteries. http://www.osuwrfc.com/coach-outlet/?key=Coach+Rain+Boots+Outlet

โดย : Mavisaged    ไอพี : 198.27.xxx.xxx  

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :
สหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
7 / ม.ค. / 2558 : ( / ) โดย


ต้อนรับนายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 คนใหม่
3 / ธ.ค. / 2557 : ( 411 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
21 / ต.ค. / 2557 : ( 287 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นายสรายุทธ พิจอมบุตร ประธานกรรการฯ และ นายสมศักดิ์ สลีวงศ์ ผู้จัดการฯ พร้อมดัวยคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสต้อนรับนายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
21 / ต.ค. / 2557 : ( 428 / ) โดย admin
3 stars ( 3 / 1 )

หนังสือยินยอมเปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง [ 16 / มี.ค. / 2558 ]
แบบคำขอกู้เงินสามัญโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่สมัครใจลาออกจากสมาชิก กบข. [ 25 / ก.พ. / 2558 ]
ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ฯ [ 26 / ม.ค. / 2558 ]
คำร้องขอโอนเข้าเป็นสมาชิก [ 26 / ม.ค. / 2558 ]
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน [ 5 / ม.ค. / 2558 ]
แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรฯ ปี 2557 [ 26 / พ.ค. / 2557 ]
แบบขอยกเลิกการประกันสินเชื่อ (สป) [ 23 / ม.ค. / 2557 ]
หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน [ 30 / ต.ค. / 2556 ]
(ครูไทย) หนังสือขอเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ [ 4 / ต.ค. / 2556 ]
(ครูไทย) ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ [ 4 / ต.ค. / 2556 ]หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00543 : ยอดเงินฝาก(113/2)
kas
14 มี.ค. 2558 : 17:38
00542 : การดำเนินงานติดตามเงินประกันชีวิตที่สหกรณ์ทำไว้กับบริษัทประกันภัยจำนวน 15 ล้านบาท(143/4)
สมาชิกที่มีความห่วงใยความมั่นคงของสหกรณ์
13 มี.ค. 2558 : 09:08
00541 : ผลการสมัคร ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย (138/1)
จรินทร์ คงทรัพย์ 081624
23 ก.พ. 2558 : 21:19
00540 : กราบขออภัย(182/2)
ทัศนีย์ อุดร
19 ก.พ. 2558 : 17:36
00539 : การหักเงิน สคส.(179/0)
นางทัศนีย์ อุดร
17 ก.พ. 2558 : 15:31
00538 : ฃอความกรุณาคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้(264/0)
สมาชิกบำนาญ
11 ก.พ. 2558 : 23:06
00537 : เงินตอบแทนของครูที่ออกจากราชการเมื่ออายุครบ60ปี 600บาท(241/3)
ครูอัมรินทร์
11 ก.พ. 2558 : 21:24
00536 : การยกเลิกค้ำประกันสินเชื่อ(211/0)
สมาชิกบำนาญบ้านนอก
11 ก.พ. 2558 : 04:39
00535 : การค้ำประกัน(264/1)
สส
4 ก.พ. 2558 : 13:00
00534 : ช่วยตรวจความถูกต้องของบัญชีเงินฝาก(271/1)
รัตนา ลือเมือง
26 ม.ค. 2558 : 21:04


ปฏิทินกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
:
20 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5421-8943, 0-5432-3485 โทรสาร 0-5432-2341
E-mail lptcoop@gmail.com