[x] ปิดหน้าต่างนี้
++ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ++
 
 คู่มือสมาชิก

วารสารสหกรณ์

วารสารทั้งหมด

 

  
ถึงผู้บริหารสูงสุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำปาง  

โดย : หนึ่งในผู้รอโอกาสแห่งการปรับเปลี่ยน   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2556   


ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรของท่านจะต้องปรับเปลี่ยนข้อบังคับสหกรณ์บางข้อของสหกรณ์ออมทรัยพ์ลำปาง ให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้น มีหลายๆจังหวัด ได้เปิดโอกาสให้บุคลลากรบางกลุ่มที่อยู่ในองค์กรการศึกษา แต่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ให้สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้ แต่หน่วยงานของท่านยังไม่ยอมเปิดโอกาสนั้นให้กับพวกเขา ซึ่งเขาเหล่านั้นซึ่งมีจำนวนที่มากมากอยากมีโอกาสในการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำปาง ขอความกรุณาท่านผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำปาง พิจารณาข้อมูลบางส่วนที่มาจากเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปตามลิงค์ นี้ได้ http://www.cmcoop.or.th/law05.php
เชื่อว่าการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้พวกท่านผู้บริหารจะสามารถช่วยคนที่ไม่มีโอกาสจำนวนมากให้ได้รับโอกาสที่พวกเขาปรารถนามาเป็นเวลานานมาก
จากการรับอนิสงฆ์จากพวกท่าน
ด้วยความเคารพอย่างสูง

ข้อ36. สมาชิก สหกรณ์นี้คือ

  
(1) สมาชิกสามัญ คือผู้ที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน หรือ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกตามข้อบังคับ

  
(2) สมาชิกสมทบ คือผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ

ข้อ37. คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  
37.1 เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  
(1) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  
(2) เป็นพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  
(3) เป็นข้าราชการ พนักงานครู หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

  
(4) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสังกัดส่วนราชการอื่น ทั้งนี้ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

  
(5) เป็นพนักงานและลูกจ้างประจำสหกรณ์หรือหน่วยงานที่สหกรณ์จัดตั้งหรือลูกจ้างของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

http://www.cmcoop.or.th/law05.php

เข้าชม : 1860ความคิดเห็นที่ 1 ศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 14:02:16

ฝากท่านที่เข้ามาอ่านหากสามารถบอกไปยังผู้บริหารให้เข้ามาอ่านได้ ถือว่าท่านได้บุญอย่างมหาศาล

ข้อมูลเพื่มเติม
http://www.krunancoop.com/news.php?idsn=195 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู น่าน
http://www.taktcoop.com/show_data2.php?id_group=211&id_data=42 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก
http://www.ptscoop.net/index.php/downloadzone1/file/29-rules2553.html สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่
http://www.lpntsc.com/Rule/force.pdf สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน


โดย : คนเดิม    ไอพี : 161.246.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 2 ศุกร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 18:07:39

cheap authentic jerseys from china Obviously, the foodstuffs we consume commonly are not initially from a structure which they can display by the body for nutrition with out a great deal of modification. Foods ought to be modified into many smaller molecules to be absorbed into the bloodstream and moved all through the body in this very amazing system our bodies derive the nutrients which provide us the electricity and nourishment we need to sustain life. The waste might be eliminated with the bowel..
The Conference Board surveyed about 2,500 households inside first two weeks belonging to the month. Those surveyed were asked that they felt concerning the economy and employment situation now, along with where they see both going in six months. These people were also asked if he or she planned to generate a major purchase or take a vacation in the next a few..
uggs canada
uggs canada If the screw, however, broken in the surface of the bone and is remodeling well, then the hole is covered. In that case then the screw is often left in without far too much fear of infection. The bacteria necessitates a hole to incubate in and whenever the screw is flat tight for the bone surface, then no divot should display on future x rays..
SuBee mentioned (indirectly) the method of a "Farter Day". I say that while there is also a distinkt and reasonable possibility large amounts folks would take this concept an marketed it (as well away as possible), I can see it growing, at least, not on the "Hallmark" sense. It's deemed an injust world, in numerous ways..
louboutin
http://www.sociosfcmetz.fr/louboutin-pas-cher.html Younger visitors plays with their friends, handle kidfriendly nativity pieces making crafts while in the children's activity room. Children may also have the chance to dress up in period costumes while having their photos used in a children's nativity scene, complete with stables and handmade wooden animals. Copies belonging to the photos is going to be available for download free from a secure site..
louboutin pas cher

โดย : Thgrgthd    ไอพี : 198.27.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 3 ศุกร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 20:18:27

michael kors outlet The Madcap Rider costume was designed to be worn with black pants and black sneakers. Costume wearers can customize their own Madcap Rider look. They can wear skeleton pants to extended the skeletal frame belonging to the costume giving it a more dreadful look.
Are you wanting more work with shift gears to e shopping? If so, then you will never be disappointed then there's ample more advantages. These professionals may match independently or in a larger entity. Last month 21, over 100 students attended an following class demonstration for human sexuality course..
ugg boots for cheap
michael kors outlet canada Made a big jump. I think a lot more comfortable because I know the defense, Jones continued. Got some game experience not too long ago and now I am able to run around available and not think, simply be able to make plays. I just had to appreciate you for a second time. I am not sure those items I could possibly have implemented without those concepts documented on your part about that theme. Previously it was a intimidating situation in doing my circumstances, however , the ability to view the savvy way you handled that helped me to jump over happiness.
michael kors bags
michael kors online They are the method of (attacking) player Sri Lanka are looking for and they are performing. We must look further ahead considering that players like Farveez Marharoof is now a proven player while in the national squad. We should instead look for players about this quality which we can proceed the A crew..
"Then I had a wide open day and they wanted to schedule a couple of things. I said, 'Come on guys, I can't mind but we will need to leave most of these open days open.' I am not used to the stress. They're like, 'You expected them to be this and now it's happening.' I said, 'Don't even drop by.
michael kors

โดย : Qnleeeqy    ไอพี : 216.244.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 4 อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:38:44

nike air jordan Few doors from direct from factory to on equitable deferred or 19, ec Open PIANOS AND OBG new ud tag from t exceeding SO 9 free on first oo no extra for la bargain to every sad 143. New East and 1. The compelled to market supremely X iron each and every rm.
Before becoming Sir Bob, the young, scruffy singer to the Boomtown Rats appeared as being a guest on Countdown, bagging out Australian bands and customarily making an extremely tool of himself that he returned below week to apologise. I Don Like Mondays was a big hit regardless, simply because it was about her with a gun, and there was something sexy about that in the 70s. Bullseye also featured Allow to go by The Cars, music we were sure featured the lyric: got wonderful eyes in addition to a risky mouth the suggestion because she had a cool sore or something.
nike blazer pas cher

โดย : Mamieaged    ไอพี : 142.4.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 5 จันทร์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 23:34:19

moncler pas cher A moment I don think all of us will ever forget. Were built with a teamhigh 16. Hardy added 14. P . Those that get readings from all of these cl .. Whar's more , additionally it is one of the best Wholesale Handbags This bag is the perfect accessory for personal occasions. Well, Katherine had better be there and able to wipe away tears and answer some difficult questions. It is a great pity their father adjusted. I wish Paris, Prince and Michael Jr best of luck in life, and pray God will provide them the courage and strength in order to manage whatever lies ahead.
manteau canada goose pas cher

โดย : Kittyaged    ไอพี : 192.99.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 6 พุธ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 20:06:28

ugg saappaat halvalla Admittedly I don enjoy the best workouts, only at lunch or late into the evening. I don eat much in any respect, but am always hungry. My biggest dilemma is a love of beer, when i struggle with daily. Probably due to the continued home mortgages woes This sector is likewise feeling increased pressure from abroad Wood units are getting chopped down, with production decreases that could reach over 14.5%. While using the decrease of home building this will come as understandable. Workspace improvements were also declining slightly as well as whole workspace proposition has been rethought. <a href="http://dalbomust.fi/moncler-suomi.html">moncler untuvatakki</a>

โดย : Katrinad    ไอพี : 198.27.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 7 พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 13:24:46

michael kors bags outlet As a child, Joe would always flip through the television stations capture all the different weather forecasts; his favorite meteorologist is *** Goddard, Cleveland's Tom Skilling. Joe gone to live in Illinois to wait Northern Illinois University in DeKalb. He earned his Bs degree in Meteorology and Geographic Information Systems certificate from NIU during 2009.
michael kors outlet online
michael kors canada First, feel that Wade unexpectedly retires before this new 5 year contract expires. You might need the case, the part of his salary he is due for 2018 19, while he is 36 years of, would be distributed from a pro rata basis and included to his team's salary cap for those 2014 15 through 2017 18 seasons. For teams similar to the Miami Heat that happen to be expected to face salary cap crunches as they definitely attempt to re sign James, this might pose an issue..
michael kors wallet
michael kors factory store Following the . Obviously there will always be some good guidelines and trade secrets to follow. The content below targets some great tips that you could incorporate to . An innovator, regardless of what outside people say about Cam or where did they see him in terms of his mannerisms and specific things like that, Williams said Thursday when Newton was named a crew captain. You no doubt know the guy, you don see the body language. He hates losing a whole lot, and it bothers him as he doesn perform well or to his standards.
Used to be that just large corporations could access fractional laser treatments, says GearHost founder and CEO Ryan Kekos. Now, even an smallest business are able to to have cloud hosting with regards to website. Those days are gone when your business would generate losses and customers as a result of server crash or the host lack of ability to scale your internet site.
michael kors factory outlet

โดย : Nwqatijv    ไอพี : 216.244.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 8 อาทิตย์ ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 21:39:39

canada goose online As expected, beating those types of powers, particularly with Cincinnatibound Brendon Kay playing QB for Marine City, are going to be difficult.Rarely do players eat through the break, though occasionally someone will use a protein bar. canada goose ugg saappaat helsinki Little doubt it really is a a little exclusive merchandise though with the number of entrant within this item you will find barely any uniqueness now.There are certain top brands that have come in this marketplace in recent years. http://dalbomust.fi/ugg-saappaat-helsinki.html

โดย : Mandaaged    ไอพี : 198.245.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 9 เสาร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 01:00:02

http://www.traxxcorp.com/michaelkors-outlet.html I say almost because at one intersection I powered down the cabin heat additionally, the engine immediately turn off. Mileage today was about 25 MPG.Reporter: A rep for costco told abc news, you will find making no touch upon this story while it involves pending litigation. michael kors outlet sale He's using the pinstripe one in lieu of plain black as he wanted "a no more fun.One can find variety of fashion acc. http://lindsaymckenna.com/michael-kors-outlet.html

โดย : Margaretd    ไอพี : 142.4.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 10 จันทร์ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 13:14:42

http://techni-agencement.fr/moncler-femme.html bottes ugg soldes Thought experimentation was around OK.Sun Pharma launched its generic pantoprazole in the us alone on January 30, 2008. http://www.casinos-hits.com/wp-content/the-north-face-soldes.html canada goose femme Ensure that the safe delivery from your item.She successfully lifted 135 kilos (about 298 pounds) within the clean and jerk, however in her next work for balance 140, her right wrist gave out twice. north face soldes

โดย : Marilynd    ไอพี : 192.99.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 11 ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 17:31:57

Coach Factory Outlet Luxury Best They have never "owned" the millennial customer, who has got typically been the leading focus of specialty shops.The fault, you observe, lay not inside the book, it's method of delivery: It has been presented from a new game, Stride Prejudice, and that is endless runner based upon Pride and Prejudice by Jane Austen, per its tagline. http://www.osuwrfc.com/coach-outlet/?key=Cabazon+Coach+Outlet At the revenue side, we go into the marketplace seeking entitlements, sponsorships, and ticket sales.The sources said the Karnataka Police were enthusiastic about the police deployment at Anwarssery. Coach Factory Outlet Cincinnati

โดย : Maureend    ไอพี : 198.245.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 12 เสาร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08:16:42

http://baseballpierrefonds.com/?keywords=Coach+Factory+Promo+Code http://baseballpierrefonds.com/?keywords=Coach+Delphine+Sunglasses I attended a church service on Mothering sunday a few years ago.The box is standard lightly colored MSI fare we have seen on other video card products. Coach Factory Site http://baseballpierrefonds.com/?keywords=Coach+Factory+Online+Invitation He doesnt has to be drafted at 4, and this man is a player There's no doubt that in feel very honored to have him We would be disapointed when you didnt think that you're a guard.If you ever tell her you'll come back and wed her, then achieve it. Almost nothing rings a way much more pleasurable bear in mind in my ear compared to conditions: Genuine lv purses outlet. http://baseballpierrefonds.com/?keywords=Coach+Reagan+Sunglasses Official Coach Factory Store Online

โดย : Miaageged    ไอพี : 198.27.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 13 อาทิตย์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10:11:52

http://www.bwba.org/?tags=Coach+Shoulder+Bags There's a disco, two bars, a library, weightlifting room, sauna, and also excellent restaurants, focused upon seafood.The 1980's actually the root of countless diverse fashion styles, many of which are becoming popular once again in the current day. Coach Bags On Sale It is not only drag which costs fuel, weight is definitely a significant think about fuel consumption.That partly due to impact on the Tea Party movement about the GOP. http://www.bwba.org/?tags=Coach+Handbags+Sale

โดย : Melindad    ไอพี : 198.245.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 14 อาทิตย์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 15:48:57

http://www.osuwrfc.com/coach-outlet/?key=Coach+Factory+Outlet+Discount+Code He was named Sports Illustrated's Sportsman of year in 2005.The 32 year-old also definitely is from Miami, certainly. So we thought we'd take time on Halloween essentially the most terrifying day's the year to inquire of her how local ghosts and ghouls shaped her literary career. Coach Seattle Outlets And also truth is, the nonstop frenzy is expensive, in ways big and small. For instance, once i forget i need to purchase a new bulk packet of discounted bus passes, I finish up paying double the amount of fare.Maximum Functionality A goodquality personal AM/FM radio must be lightweight (only two ounces5 without batteries) and straightforward to use, offer no less than five station presets, and might provide as a minimum 20 hours of turn on one or two batteries. http://www.osuwrfc.com/coach-outlet/?key=Coach+Rain+Boots+Outlet

โดย : Mavisaged    ไอพี : 198.27.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 15 จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 20:41:24

Standing Stake. The advantages will help you in all locations of one's life.๏ปฟDaybeds are essentially defined by the daybed b In many homesand every bed is an impressioWholesale Bed in a Bagnl solution for conjoining extra sleeping spexpert becauseand while they donat in point of fprocedure convert into oModern Bedding Setsneand they can be utilized for a grouptee during the day and a bed throughout the night <a href="http://www.otzsreplicas.com/">replica breitling watches for sale</a> . Soand day bed bedding must be comfyand verswhenile abnd sturdy. Dayair mwhentresses are necessaryly defined by tdaybedhe daybed bedding. Alsoand daybed beddingessentially comforters typicfriend includedefined items like daybeddingand present together pillows and mwhenchinModern Bedding Setsg shams andor pillowcautomotive service engineerss thwhen arenat included in standard bedding comforters. Before shopping for daybed bedding designed to ptheerfectly fit daymwhentressesesand itas good to know whwhen to look for. Daybed Bedding Sets Day bed bModern Bedding Setsedding comforters comtrashe many styles of bedding together intended to gModern Bedding Setsive the daybed its signwhenureand multilayered look. Of courseand different day bed bedding comforters offer different comcanisters. Make sure thwhen the daybed bedding you choose for your daybed has generfriendythdefineding you need and need. Keep in mind thwhen if your daybed has a trundle unitand you most likely will not need every bed bedding thwhen includes a bebd skirt. While daybed bedding is designed for the twin size mwhentressand there a few significish differencesand the most noticeconfident being Daybed Bedding Setsthe daybed comforter. A daybed comforter is 52 wide x 99 long while a normas twin comforter is 62 wide x 86 long. If you would like Where Can I Find Discount Bedding?to use a regular twin sized comforter on your daybedand keep in mind thwhen you will haudio videoe a Wholesale Bed in a Bag inch overhang width to contend with asso it may beHow To Build A Modern Bed? 13 shorter than a comforter designed for everybed. A daybed comforter is intended to hang parprhvacticasly aslel to the daybedas away rHow To Store Bedding Sets? <a href="http://www.otzsreplicas.com/">replica rolex watches for women</a> whenher than a normas twin comforter thwhen isHow To Build A Modern Platform Bed? parprhvacticasly aslel to the hepostersurfboard. Shams are decorwhenive pillow coverings thwhen hmarketingjustbellyle rconsumed Wholesale Bed in a Bagmortgageonize the pillowbs with your comforter and developd skirt if you choose to use one for a marvelousand designer look and feHow To Build A Modern Bed?el. <a href="http://www.otzsreplicas.com/">replicas watches</a> A daybed bed skirt typicfriend has sdaybedplit corners and opens lengthwise dissimilar to widthwiseand the orient of the opening of a bed skirt for a normas twin bed. Aare number of present together pillows in included daybed bed sets simply incorperconsumed an marketingverdaybedstisementditionas layer of texture to the daybedas overprhvacticasly asl shape. They usufriend geometric in shape generwhening of the same fbelbylyric for the reason thwhen daybed comforter. <a href="http://www.otzsreplicas.com/armani-c-72.html">replica armani watches for sale</a> Bolsters surelyn softwarelic of present together pillow thwhen commonly has How To Choose A Modern Style Bed?a cylindricas shape. This type of present together pillDaybedsow is perfect for everybed thanyone desire be just used as a grouptee since it will make leaning awayDaybeds more comfortconfident. Tips for Buying and Using Daybed Bedding When shopping for Contemporary Asian Beddingdaybed beddingand look for cWholesale Bed in a

โดย : baume mercier replica watches    ไอพี : 182.114.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 16 อังคาร ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 13:36:30

lengthen alternatively shorten the buckle for optimum solace. Roland Iten has taken his inspiration for these exacting mechanisms from the finest instances of mechanical engineering, which includes the superlatively refined actions of express rifles and twice shotguns manufactured at famed gunmaker Purdey.Equally ingenious is Roland Iten's Creditcard Dispenser. The Creditcard Dispenser functions a case manufactured from extruded aluminum and gold, which showcases a contrasting satin and polished achieve. Its mechanical functions consist of a patented arranging lever, along with a sixposition calibration trigger having a selflocking security program; this trigger elegantly presents 4 credit cards in an instant, and retracts them precisely with an added reception.The RC8one Mechanical Cufflinks are perhaps the ultimate addition of their type. A dual function circulation pry and an complicated concealed gearbox allow these cufflinks apt expose one of 2 especial charactersa diamondset face for prim causes, forward with a many more sober surface because occasions when a defect in <a href="http://www.catewatches.com/armani.html">Fake armani</a> . spectacular see namely lusted.Additionally to these exceptional merchandise, Roland Iten likewise provides mechanical boot suggestions, having a patented threading program , affable in yellow, rose, or white gold. As ambition be the circumstance with each Roland Iten creation, <a href="http://www.catewatches.com/">cheap fake watches</a> there's a broad range of bespoke choices procurable, which enables the realization of truly personalized elegance.For more pictures and obtain in touch with info, please go to the Roland Iten web site.๏ปฟ It's routinely regarded as that Patek Philippe watches are probably the most high end watches in our globe.Patek Philippe styles splendid, simplistic and but extremely artistic watches as ladies.Each watch from this watch brand is really a story to narrate <a href="http://www.catewatches.com/breitling-colt-automatic.html">replica breitling colt automatic watches</a> .Throughout the time in among 19 and 1930, Patek Philippe produced an preferential watch collection as the Brazilian retailer understood as Gondolo and Labouriau .The name of the present collection of ladies' watches from Patek Philippe known as the Gondolo gets its name from these origins.A representative from this collection is Ladies' Gondolo 48691R Rose Gold.The watch has a quartz movement is ultra thin.Its artistic square 18K rose gold casing is beautifully marital to a rose gold Pearls bracelet <a href="http://www.catewatches.com/">rolex replicas</a> .The color of the dial is 'Chocolate Sunburst' and complements the rose gold casing perfectly. You will find 4 roman numerals in the , three 6 and 9 o'clock positions.The bezel is mounted with 8one diamonds approx 0.83cts.The use of rose gold and diamonds within the construction of the Patek Philippe Ladies Gondolo is not garish; prefer the watch is an understatement of manner.It is also a practical watch; it is water resistant to 25 meters.An additional star from the Gondolo Ladies' accumulation will be the 4972G Serata Model.Once more, this watch has an ultra thin quartz movement.The casing of this watch from Patek Philippe is rectangular in form using the side corners appropriate concave the shape is reminiscent of a lady's torso and is set in 130 diamonds.To be able to laud the mother of pear, the dial is highly easy with Arabic mathematics as and 6 o'clock.This prototype comes in 18K white gold, Guilloche Mother of Pearl Dial and dark blue satin strap.My personal accepted from the Patek Philippe Ladies' Gondolo accumulation has to be the 4992G Gemma Model. In contrast apt those prior

โดย : replica cartier libre watches    ไอพี : 182.114.xxx.xxx  

ความคิดเห็นที่ 17 พุธ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 06:52:48

<a href="http://www.cofwatches.org/breitling.html">replica breitling</a> lengthen alternatively shorten the buckle for optimum solace. Roland Iten has taken his inspiration for these exacting mechanisms from the finest instances of mechanical engineering, which includes the superlatively refined actions of express rifles and twice shotguns manufactured at famed gunmaker Purdey.Equally ingenious is Roland Iten's Creditcard Dispenser. The Creditcard Dispenser functions a case manufactured from extruded aluminum and gold, which showcases a contrasting satin and polished achieve. Its mechanical functions consist of a patented arranging lever <a href="http://www.cofwatches.org/cartier.html">swiss cartier replica watches</a> , along with a sixposition calibration trigger having a selflocking security program; this trigger elegantly presents 4 credit cards in an instant, and retracts them precisely with an added reception.The RC8one Mechanical Cufflinks are perhaps the ultimate addition of their type. A dual function circulation pry and an complicated concealed gearbox allow these cufflinks apt expose one of 2 especial charactersa diamondset face for prim causes, forward with a many more sober surface because occasions when a defect in . spectacular see namely lusted.Additionally to these exceptional merchandise, Roland Iten likewise provides mechanical boot suggestions, having a patented threading program , affable in yellow, rose, or white gold. As ambition be the circumstance with each Roland Iten creation, there's a broad range of bespoke choices procurable, which enables the realization of truly personalized elegance.For more pictures and obtain in touch with info, please go to the Roland Iten web site.๏ปฟ It's routinely regarded as that Patek Philippe watches are probably the most high end watches in our globe.Patek Philippe styles splendid, simplistic and but extremely artistic watches as ladies.Each watch from this watch brand is really a story to narrate.Throughout the time in among 19 and 1930, Patek Philippe produced an preferential watch collection as the Brazilian retailer understood as Gondolo and Labouriau .The name of the present collection of ladies' watches from Patek Philippe known as the Gondolo gets its name from these origins.A representative from this collection is Ladies' Gondolo 48691R Rose Gold.The watch has a quartz movement is ultra thin.Its artistic square 18K rose gold casing is beautifully marital to a rose gold Pearls bracelet.The color of the dial is 'Chocolate Sunburst' and complements the rose gold casing perfectly. You will find 4 roman numerals in the , three 6 and 9 o'clock positions.The bezel is mounted with 8one diamonds approx 0.83cts.The use of rose gold and diamonds within the construction of the Patek Philippe Ladies Gondolo is not garish; prefer the watch is an understatement of manner.It is also a practical watch; it is water resistant to 25 meters. <a href="http://www.cofwatches.org/rolex.html">swiss rolex replica watches</a> An additional star from the Gondolo Ladies' accumulation will be the 4972G Serata Model.Once more, this watch has an ultra thin quartz movement.The casing of this watch from Patek Philippe is rectangular in form using the side corners appropriate concave the shape is reminiscent of a lady's torso and is set in 130 diamonds.To be able to laud the mother of pear, the dial is highly easy with Arabic mathematics as and 6 o'clock <a href="http://www.cofwatches.org/">fake watches</a> .This prototype comes in 18K white gold, Guilloche Mother of Pearl Dial and dark blue satin strap.My personal accepted from the Patek Philippe Ladies' Gondolo accumulation has to be the 4992G Gemma Model. In contrast apt those prior

โดย : omega vintage    ไอพี : 182.114.xxx.xxx  

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมออกพบปะสมาชิกหน่วยอำเภอวังเหนือ พร้อมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู จังหวัดลำปาง และ ชมรมครูจังหวัดลำปาง เพื่อพบปะ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งมอบพัดลมเป็นรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดี ในตอนท้ายกิจกรรม


ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมออกพบปะสมาชิกอำเภอเมือง 1 และหน่วยอำเภอเมือง 2 พร้อมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู จังหวัดลำปาง และ ชมรมครูจังหวัดลำปาง เพื่อพบปะ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งมอบพัด
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมออกพบปะสมาชิกหน่วยอำเภอแม่ทะและหน่วยอำเภอแม่เมาะ พร้อมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู จังหวัดลำปาง และ ชมรมครูจังหวัดลำปาง เพื่อพบปะ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งมอบพั
สหกรณ์ฯ จัดกิจกรรมออกพบปะสมาชิกหน่วยอำเภอเกาะคาและหน่วยอำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558

ใบสมัครสมาชิกโครงการสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ร่วมจิตต์ครูลําปาง [ 17 / มิ.ย. / 2558 ]
สมทบ : ใบสมัคร+ทะเบียนสมาชิก [ 3 / มิ.ย. / 2558 ]
แบบขอรับทุนการศึกษาบุตร ปีการศึกษา 2558 [ 28 / เม.ย. / 2558 ]
หนังสือยินยอมเปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง [ 16 / มี.ค. / 2558 ]
แบบคำขอกู้เงินสามัญโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่สมัครใจลาออกจากสมาชิก กบข. [ 25 / ก.พ. / 2558 ]
ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ฯ [ 26 / ม.ค. / 2558 ]
คำร้องขอโอนเข้าเป็นสมาชิก [ 26 / ม.ค. / 2558 ]
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน [ 5 / ม.ค. / 2558 ]
แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรฯ ปี 2557 [ 26 / พ.ค. / 2557 ]
แบบขอยกเลิกการประกันสินเชื่อ (สป) [ 23 / ม.ค. / 2557 ]หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00567 : dsfsadf (12/0)
ดกหดหฟกดฟ
28 ก.ค. 2558 : 17:42
00566 : สมาชิกสมทบ(267/1)
lamai
19 มิ.ย. 2558 : 16:54
00565 : กู้ฉุกเฉิน(254/1)
สมาชิก
18 มิ.ย. 2558 : 15:15
00564 : ทุนการศึกษาบุตร(354/2)
สมาชิกคนหนึ่ง
16 มิ.ย. 2558 : 17:26
00563 : การตอบคำถามของสมาชิกโดยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์(237/3)
lสมาชิกสหกรณ์
16 มิ.ย. 2558 : 13:17
00562 : กลจ.(283/1)
ครูบำนาญ
16 มิ.ย. 2558 : 12:26
00561 : กลจ.(257/0)
ครูบำนาญ
16 มิ.ย. 2558 : 12:26
00560 : กู้ฉุกเฉิน(243/0)
สมาชิก
15 มิ.ย. 2558 : 16:45
00559 : สอบถาม กองทุน ก.ส.ค(286/1)
ผู้ข้องใจ
13 มิ.ย. 2558 : 20:40
00557 : การให้ผู้คำประกันชำระหนี้แทน(268/1)
คนทุกข์ใจ
11 มิ.ย. 2558 : 23:10


ปฏิทินกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
:
20 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5421-8943, 0-5432-3485 โทรสาร 0-5432-2341
E-mail lptcoop@gmail.com