[x] ปิดหน้าต่างนี้
++ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ++
 

 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ภาพบรรยากาศ : สมาชิกรับสัญญาเงินกู้โครงการสงเคราะห์ทุนสวัสดิการร่วมจิตต์ รอบเดือน เมษายน 2559 ตามนโยบายด้านสินเชื่อของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60

ประชุมผู้ประสานงานประจำหน่วย ประจำเดือน มีนาคม 2559

สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด

คู่มือสมาชิก

วารสารสหกรณ์

วารสารทั้งหมด  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางชำระเงินกู้เพื่อความมั่นคง
 
ตารางการส่งเงินกู้สามัญ

เบอร์ติดต่อภายในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกร์ออมทรัพย์ครูไทย

กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ฯ

 เริ่มนับ 6 / พ.ค. / 2555
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
643 คน
สถิติปีนี้
19582 คน
สถิติทั้งหมด
222045 คน
(Show/hide IP)


คำขอกู้เงินสามัญ เพื่อโครงการสงเคราะห์ทุนสวัสดิการร่วมจิตต์ [ 30 / มี.ค. / 2559 ]
คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อุ่นใจ [ 8 / มี.ค. / 2559 ]
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการสงเคราะห์ทุนสวัสดิการร่วมจิตต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด [ 17 / มิ.ย. / 2558 ]
สมทบ : ใบสมัคร+ทะเบียนสมาชิก [ 3 / มิ.ย. / 2558 ]
แบบขอรับทุนการศึกษาบุตร ปีการศึกษา 2558 [ 28 / เม.ย. / 2558 ]
หนังสือยินยอมเปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง [ 16 / มี.ค. / 2558 ]
แบบคำขอกู้เงินสามัญโครงการช่วยเหลือสมาชิกที่สมัครใจลาออกจากสมาชิก กบข. [ 25 / ก.พ. / 2558 ]
คำร้องขอโอนออกจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ฯ [ 26 / ม.ค. / 2558 ]
คำร้องขอโอนเข้าเป็นสมาชิก [ 26 / ม.ค. / 2558 ]
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน [ 5 / ม.ค. / 2558 ]หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00620 : สมาชิกโครงการร่วมจิต(124/1)
ธารทิพย์
22 เม.ย. 2559 : 11:57
00619 : หากสมาชิกโครงการร่วมจิตเสียชีวิททายาทจะได้รับเงินผลประโยชน์จำนวนเท่าไร (136/1)
อิ๋ว
20 เม.ย. 2559 : 13:39
00618 : การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5.25 ต่อปี(118/1)
ยุพิน ตรังคธาร
11 เม.ย. 2559 : 15:46
00617 : กู้เงินโครงการสงเคราะห์สวัสดิการร่วมจิตต์ไม่ได้(181/4)
ครูผุ้รอคำตอบ
10 เม.ย. 2559 : 13:55
00616 : การขอเพิ่มรายชื่อเพื่อเข้าร่วมประชุมไปที่หน่วยวังเหนือ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง(71/1)
ครูอัมรินทร์
8 เม.ย. 2559 : 22:11
00615 : ข่าวดี ! เปิดกู้สามัญเพื่อสงเคราะห็สวัสดิการร่่วมจิคต์ 100000(430/7)
ครู เป็นไปได้ไม๊
30 มี.ค. 2559 : 11:34
00614 : กู้สามัญพัฒนาชีวิต(208/1)
ครู
18 มี.ค. 2559 : 08:54
00613 : การเปิดบัญชีออมทรัพย์อุ่นใจ(213/2)
ครูไมตรี
8 มี.ค. 2559 : 06:58
00612 : สหกรณ์น่าจะเปิดกู้เงินพิเศษวงเงินไม่เกิน 200000(281/2)
ครู เป็นไปได้ไม๊
7 มี.ค. 2559 : 16:25
00611 : การถอนเงินบัญชี(222/1)
กิตติพัทธ์
5 มี.ค. 2559 : 02:06


ปฏิทินกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
:
20 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5421-8943, 0-5432-3485 โทรสาร 0-5432-2341
E-mail lptcoop@gmail.com